Projekt

Výzkum pokročilých metod zpracování signálů a obrazu, výkonnosti webových aplikací, měření, dolování dat, řízení technologických procesů a optimalizace

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Program:Studentská grantová soutěž
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Řešitel:doc. Ing. František Dušek CSc.
Interní spoluřešitelé:Ing. Martin Dobrovolný Ph.D.
Ing. Libor Havlíček Ph.D.
Ing. Daniel Honc Ph.D.
doc. Ing. Jan Cvejn Ph.D.
doc. Ing. Michael Bažant Ph.D.
Ing. Lukáš Čegan Ph.D.
doc. Ing. Petr Doležel Ph.D.
Ing. Jan Pidanič Ph.D.
doc. Ing. Jan Mareš Ph.D.
Ing. Libor Kupka Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Brandejský Dr.
Ing. Karel Juryca
Mgr. Jaroslav Marek Ph.D.
Ing. Luboš Rejfek Ph.D.
Mgr. Alena Pozdílková Ph.D.
Ing. Tomáš Zálabský Ph.D.
Ing. Monika Borkovcová Ph.D.
Ing. Bc. David Matoušek Ph.D.
Ing. Bohumil Brtník Dr.

Projekt je zaměřen na průnik vědeckovýzkumných činností doktorandů na Fakultě elektrotechniky a informatiky v kalendářním roce 2020. Je zaměřen na vybrané oblasti ze zpracování signálů a obrazu, výkonnosti webových aplikací, měření technologických veličin, dolování dat, řízení technologických procesů a robotiky, modelování, simulací a metod umělé inteligence. V rámci projektového týmu je ustanoveno pět dílčích týmů s definovanou náplní a zodpovědným řešitelem dílčího projektu, který je vždy zároveň studentem doktorského studia na Fakultě elektrotechniky a informatiky. Práce dílčích týmů je během celého období intenzivně dozorována hlavním řešitelem projektu.