Projekt

Vybrané výzkumné problémy z oblasti dopravních prostředků a infrastruktury

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Program:Studentská grantová soutěž
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Dopravní fakulta Jana Pernera
Řešitel:Ing. Ladislav Řoutil Ph.D.
Interní spoluřešitelé:doc. Ing. Bohumil Culek Ph.D.
doc. Ing. Milan Graja CSc.
prof. Ing. Jaroslav Menčík CSc.
prof. Ing. Eva Schmidová Ph.D.
doc. Ing. Marie Sejkorová Ph.D.
Ing. Martin Kohout Ph.D.
doc. Ing. Jan Krmela Ph.D.
prof. Ing. Petr Paščenko Ph.D.
Ing. Jakub Vágner Ph.D.
Ing. Petr Jilek Ph.D.
doc. Ing. Petr Tomek Ph.D.
Ing. Tomáš Michálek Ph.D.
Ing. Ondřej Voltr
Ing. Marek Pětioký
Ing. Vladimír Suchánek Ph.D.
Ing. Přemysl Hojka
Ing. Petr Vnenk
Ing. Jan Verner
Ing. Sunil Kumar Meluru Ramesha
Ing. Jakub Zajíc
Ing. Jan Němec
Bc. Filip Klejch
Bc. Jiří Šeps
Bc. Václav Štech
Ing. Ivana Hurtová
Ing. Michal Schmid
Ing. Jiří Šlapák
Ing. Baurice Sylvain Sadjiep Tchuigwa
Bc. Tomáš Gajdoš
Bc. Miloš Podaný DiS.
Bc. Pavel Jaroš
Bc. Jan Pulda
Bc. Martin Drajer
Bc. Ondřej Šmíd DiS.

Projekt řeší vybrané výzkumné problémy z oblasti dopravních prostředků a infrastruktury, např. např. modelování vybraných problémů dynamiky kolejových vozidel, hodnocení kontaktně únavových vlastností materiálů pro kolejová vozidla, optimalizace nezávislého řízení kol zadní nápravy u experimentálního vozidla, výzkum lomové houževnatosti tenkých plechů pro autokaroserie či experimentální analýzu speciálních betonů vystavených mimořádným zatížením ? požárům a výbuchům.