Projekt

Syntéza a studium vlastností makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Program:Studentská grantová soutěž
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:Ing. Miroslav Novák Ph.D.
Interní spoluřešitelé:doc. Ing. Ladislav Burgert CSc.
Ing. Michal Černý Ph.D.
Ing. Břetislav Češek CSc.
Ing. Jiří Hejduk Ph.D.
Ing. Bohumil Jašúrek Ph.D.
prof. Ing. Andréa Kalendová Dr.
doc. Ing. Tomáš Syrový Ph.D.
Ing. Jana Machotová Ph.D.
Ing. Jan Honzíček Ph.D.
Ing. Miroslav Kohl
prof. Ing. Miloslav Milichovský DrSc.
prof. Ing. Petr Němec Ph.D.
prof. Ing. Štěpán Podzimek CSc.
Ing. Luboš Prokůpek Dr.
Ing. Jan Vališ Ph.D.
Ing. Miroslav Večeřa CSc.
Ing. David Veselý Ph.D.
Ing. Markéta Držková Ph.D.
Ing. Petra Bayerová Ph.D.
Ing. Ondrej Panák Ph.D.
doc. Ing. Marek Bouška Ph.D.

Návrh projektu "Syntéza a studium vlastností makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů ", navrženého společně Ústavem chemie a technologie makromolekulárních látek a Katedrou polygrafie a fotofyziky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice je orientován na studium kompozitních materiálů a jejich součástí - polymerních i anorganických matric, anorganických pigmentů a plniv, částicových i vláknitých výztuží. Projekt je zaměřen na sloučeniny a materiály zahrnující konstrukční a stavební materiály, ochranné povlaky pro povrchové úpravy kovů (antikorozní nátěrové hmoty). Dále se projekt zaměřuje na studium vlastností a úprav buničiny, papíru a dalších materiálů na bázi celulózy. Budou též zkoumány materiály určené pro využití v polygrafii a vybrané jevy z oblasti fotofyziky, jakož i příprava a charakterizace tenkých vrstev a jejich struktur.