Projekt

Moderní analytické, molekulárně biologické, mikrobiologické a cytologické metody pro analýzu biologických vzorků

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Program:Studentská grantová soutěž
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Mgr. Roman Kanďár Ph.D.
Interní spoluřešitelé:prof. RNDr. Zuzana Bílková Ph.D.
RNDr. Lucie Korecká Ph.D.
Mgr. Katarína Svrčková Ph.D.
Mgr. Marcela Slováková Ph.D.
Ing. Iveta Brožková Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Roušar Ph.D.
doc. Ing. Marcela Pejchalová Ph.D.
Mgr. Šárka Štěpánková Ph.D.
Ing. David Šilha Ph.D.

Cílem projektu je zapojení studentů do výzkumných skupin Katedry biologických a biochemických věd a jejich účast ve výzkumu. Náplní diplomových a disertačních pracích bude aktuální problematika výzkumu Katedry biologických a biochemických věd. Významnější výsledky budou prezentovány na zahraničních nebo domácích konferencích a publikovány v odborných časopisech.