Projekt

Nástroje a algoritmy pro identifikaci osob s využitím kontury lidské ruky

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Program:Studentská grantová soutěž
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Řešitel:Ing. Jaroslav Moravec
Interní spoluřešitelé:doc. Ing. Tomáš Brandejský Dr.

Student se v rámci předkládaného grantu bude v komplexním pohledu zabývat oblastí biometrické identifikace osob s využitím kontury lidské ruky a systematikou korekce vad distorze optických soustav biometrických scannerů pro účely pořizování obrazů rukou. Výsledkem prací, které budou financovány z předkládaného grantu je návrh nových metod a postupů v oblasti identifikace osob s využitím kontury lidské ruky v návaznosti na technické vybavení potřebné pro snímání obrazů lidské ruky. Zejména se to týká návrhu nových metod pro odstraňování distorze optických soustav biometrických scannerů. Pro návrh nových algoritmů odstraňování distorze optických soustav budou použity různé metody polynomiální korekce distorze obrazu a pokročilé evoluční algoritmy. Dále se to týká zejména návrhu nových postupů a metod pro identifikaci osob s využitím kontury lidské ruky a využívající pokročilé evoluční algoritmy. Výsledky návrhu korektorů distorze optických soustav budou ověřeny s využitím komparativních obrazů ze zvolené optické soustavy biometrického scanneru a také na komparativních obrazech obecného charakteru. Výsledky návrhu algoritmů pro identifikaci osob s využitím kontury lidské ruky budou prakticky ověřeny na veřejně dostupné komparativní databázi obrazů kontur rukou. Všechny navržené postupy budou porovnány s výsledky, které jsou dosahovány v rámci state-of-the-art v dané vědní oblasti konkurenčními autory a publikovány ve vhodných vědeckých časopisech nebo na vědeckých konferencích.