Projekt

WellSpaV4

Poskytovatel:International Visegrad Fund
Program:International Visegrad Fund
Trvání:01.06.20 - 31.03.21
Pracoviště: Fakulta ekonomicko-správní
Řešitel:Ing. Lucie Sobotková Ph.D.
Interní spoluřešitelé:doc. Ing. Ivana Kraftová CSc.
Ing. Helena Becková Ph.D.
Ing. Jan Fuka Ph.D.
Ing. Martin Sobotka Ph.D.
Ing. Kateřina Kantorová Ph.D.

Cílem projektu je uspořádat dvoudenní workshop, který bude zaměřený na zdravotní turistiku v zemích V4. Účastníci zde budou diskutovat o výzvách rozvoje při přechodu z léčivých termálních lázní na wellness lázně. Jedním z výsledků workshopu budou vypracované návody pro termální lázně a lázně v zemích V4. Dalším výstupem bude publikace sestávající z krátkých příspěvků či rozšířených abstraktů. Obsahem této publikace budou případové studie, výzkumy a analýzy současné situace v zemích V4 v oblasti lázeňství, případně doporučení pro rozhodování.