Projekt

Univerzální programovatelný obrazový senzor

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Trvání:01.02.20 - 31.08.21
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Řešitel:Ing. Martin Dobrovolný Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Jiří Roleček

Autonomní programovatelný obrazový snímač s těsnou vazbou s integrovaným řídícím procesorem a obrazovou pamětí. Senzor umožní implementaci algoritmů zpracování obrazu v reálném čase při zachování požadavku na nízkou cenu a jeho replikovatelnost. Při vývoji budou využity dosažené výsledky členů řešitelského týmu v oblasti vývoje vestavěných zařízení. Obrazový senzor zefektivní automatizaci průmyslových procesů. Licence k výrobě zařízení budou nabídnuty k pronájmu. Trh není geograficky omezen.