Projekt

Sikativy vhodné pro formulace ekologických oxopolymeračně zasychajících pojiv

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Trvání:01.02.20 - 31.12.21
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Petr Kalenda CSc.
Interní spoluřešitelé:prof. Ing. Jaromír Vinklárek Dr.
Ing. Jan Honzíček Ph.D.

Tento projekt se zabývá novými sikativy pro formulace ekologicky přijatelných nátěrových hmot na bázi oxopolymeračně zasychajících pojiv, které by měli sloužit jako náhrada dosud používaných toxických kobaltnatých sikativů.