Projekt

realizace systému vnitřního hodnocení výsledků VaV na UPa

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Institucionální rozvojový plán
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Rektorátní a celouniverzitní útvary
Řešitel:prof. PhDr. Petr Vorel CSc.

realizace systému vnitřního hodnocení výsledků VaV na UPa