Projekt

Zajištění úprav IS UPa v souladu s GDPR - dokončení

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Institucionální rozvojový plán
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Rektorátní a celouniverzitní útvary
Řešitel:Ing. Olga Klápšťová

Zajištění úprav IS UPa v souladu s GDPR - dokončení