Projekt

Inovativní přístupy k podpoře ohrožených rodin s dětmi v Pardubickém kraji

Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Program:Operační program Zaměstnanost
Trvání:01.10.19 - 31.12.22
Pracoviště: Fakulta filozofická
Řešitel:Mgr. Adriana Sychrová Ph.D.

Projekt si klade za cíl nastavit inovativní postupy v práci s ohroženou rodinou v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na území Pk. Využívá metodu na řešení orientovaného přístupu a model tzv. učící se organizace pomocí adaptace metody Vanguard (Nizozemí) v prostředí SPOD, aby vytvořil prostor pro individuální přístup k jednotlivým případům, kde OSPOD efektivně koordinuje týmovou spolupráci (rodina, síť služeb, OSPOD) a minimalizuje činnosti, které nemají přímý dopad na klienta.