Projekt

Inovace předmětů zaměřených na psychologii, komunikaci, arteterapii, pedagogiku, ucelenou rehabilitaci a alternativní metody tišení bolesti

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta zdravotnických studií
Řešitel:Mgr. Barbora Faltová
Interní spoluřešitelé:Mgr. Markéta Moravcová Ph.D.

Projekt vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice pro období 2016 ? 2020, priority 1 ? kvalita vzdělávání. Naplňuje zvolené strategie (zkvalitnění vzdělávací činnosti na všech katedrách fakulty, výuka podle moderních výukových trendů, výuka zaměřená na nové trendy prevence a terapie) z Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice pro rok 2019 pro dosažení univerzitní priority 1 ? kvalita vzdělávání dlouhodobého záměru. Pomocí tohoto projektu budou inovovány pomůcky k výuce v 16 předmětech u 5 studijních programů. Efektivitu plánovaného projektu podporuje mezioborové a mezipředmětové využití pomůcek, které je podrobně uvedeno v příloze.