Projekt

Laboratorní pracoviště 3D skenerů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Řešitel:Ing. Marie Nedvědová
Interní spoluřešitelé:Ing. Petr Veselý
RNDr. Josef Rak Ph.D.
Ing. Zbyněk Kopecký
Mgr. Jaroslav Marek Ph.D.

Projekt je zaměřen na inovaci a rozšíření studijních předmětů Počítačová grafika 3D a grafická API, 3D grafika, 3D grafické softwary, Aplikace matematiky, Aplikovaná matematika. V rámci inovace bude pořízen 3D skener Shining EinScan-SE. Tento skener poskytne studentům prostředky pro seznámení se se zařízením umožňujícím získání digitálního 3D modelu objektu. Studenti se také budou moci blíže seznámit se způsoby, kterými lze získaná 3D data dále zpracovávat.