Projekt

Školení vyučujících zajišťujících výuku předmětů zaměřených na výuku elektroniky a diagnostiky silničních vozidel

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Dopravní fakulta Jana Pernera
Řešitel:Ing. Zdeněk Mašek Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Václav Lenoch Ph.D.

Předložený projekt je zaměřen na zvýšení úrovně znalostí vyučujících (přednášejících / cvičících) v předmětech zaměřených na elektroniku a diagnostiku silničních vozidel. Jedná se konkrétně o předměty Elektrická a elektronická zařízení v konstrukci silničních vozidel a Diagnostika silničních vozidel studijního oboru Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě a předmět Elektronické systémy silničních vozidel studijního oboru Dopravní prostředky ? silniční vozidla. Po nové akreditaci (od roku 2020/2021) se to bude týkat předmětů Autoelektronika a diagnostika a Autoelektronika a diagnostika II. Cílem těchto předmětů je seznámit studenty s konstrukcí elektronických a mechatronických systémů moderních silničních vozidel a jejich diagnostikou.