Projekt

Inovace praktické výuky předmětu ?Mikroprocesorová řídící technika?.

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Dopravní fakulta Jana Pernera
Řešitel:Ing. Zdeněk Mašek Ph.D.

Předložený projekt je zaměřen na inovaci praktické části výuky předmětu Mikroprocesorová řídící technika (PMRTP) studijního oboru Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě. Zmíněný předmět zůstává ve výuce i po nové akreditaci (tj. od školního roku 2020/2021). Cílem předmětu je seznámit studenty s konstrukcí systémů s mikrokontroléry, s aplikačním využitím a programováním jednoduchých osmibitových a šestnáctibitových řídících mikrokontrolérů využitelných v technické praxi a dále s pomocnými hardwarovými obvody a nástroji pro vývoj SW.