Projekt

Inovace předmětu Teorie regionálního rozvoje

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta ekonomicko-správní
Řešitel:Ing. Pavel Zdražil Ph.D.

Předmět Teorie regionálního rozvoje je významnou profilující složkou, která studentům poskytuje základní teoretickou bázi znalostí, specializace Regionální rozvoj v rámci navazujícího magisterského studijního programu Hospodářská politika a veřejná správa. V návaznosti na ?novou akreditaci? programu (restrukturalizaci), v souladu s níž bude předmět od roku 2020 vyučován, je třeba provést zásadní inovaci jeho obsahu i struktury. Předmět bude nově nabízen i v distanční formě studia, přičemž pro něj dosud nebyla zpracována distanční opora ani elektronický kurz v LMS Moodle. Cílem projektu je proto zásadní inovace předmětu Teorie regionálního rozvoje, jeho uvedení do souladu s restrukturalizací studijního programu a vytvoření uceleného souboru výukových materiálů, který bude studentům dostupný jako distanční studijní opora. Realizací projektu dojde zejména ke zvýšení kvality výuky, přizpůsobení předmětu požadavkům restrukturalizace, podpoře samostudia a zvýšení uplatnitelnosti absolventů.