Projekt

Zkvalitnění výuky předmětů ?Communication Skills and Development of Personality Traits? a ?Communication and Managerial Skills?prostřednictvím elektronických kurzů Moodle a nových výukových materiálů včetně literatury

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta ekonomicko-správní
Řešitel:Mgr. Jan Mandys Ph.D.

Projekt se zabývá přípravou elektronických Moodle kurzů anglických předmětů ?Communication Skills and Development of Personality Traits? a ?Communication and Managerial Skills? a minimálním materiálním vybavením včetně literatury. Jedná se tedy o to, aby kurz poskytl odpovídající studijní materiál studentům. V současnosti knihovna nedisponuje žádnou adekvátní zahraniční literaturou k tématu a vzhledem k charakteru a předmětu výuky nejsou dostupné ani dostatečné další studijní materiály (osobnostní testy, metody podporující kompetence) a interaktivní techniky. Praktický výcvik v oblasti ?soft skills? je náročný na jazykovou vybavenost a použité techniky, proto je projekt realizován. Terénní výuka, která je součástí jednoho z předmětů, přináší určitá specifika, která lze eliminovat kvalitně připravenými vstupy jak u vyučujícího, tak u studentů. Prostřednictvím projektu dojde ke zlepšení stávající výuky, jejímu zkvalitnění a větší využitelnosti pro profesní život studentů.