Projekt

Inovace obsahu předmětu Bezpečnostní politika firmy

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta ekonomicko-správní
Řešitel:doc. Ing. Miloslav Hub Ph.D.

Bezpečnost a bezpečnostní politiky jsou v současné době velmi diskutovaným tématem. Každý by měl mít povědomí o významu bezpečnosti a bezpečnostních politik, vedoucí pracovníci by měly být schopni tyto politiky tvořit, ověřovat jejich aktuálnost a dbát na jejich dodržování svými podřízenými. V předmětu Bezpečností politika firmy, který je vyučován jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia, je v současné době kladen důraz zejména na informační bezpečnost a strategii tvorby bezpečnostních politik. Nicméně, bezpečnostní politika firmy by měla mít multidisciplinární přesah a vzít v úvahu i další aspekty působící na komplexní bezpečnost firmy, jako požární bezpečnost, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost ochrany majetku. Předmětem projektu je proto inovace obsahu předmětu Bezpečnostní politika firmy spočívající v jeho rozšíření o tato témata.