Projekt

Rozlišení a stanovení nukleových kyselin (zavedení nové laboratorní úlohy z biochemie)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:Mgr. Šárka Štěpánková Ph.D.

Cílem projektu je zavedení nové laboratorní úlohy pro předmět Laboratoř z biochemie. V rámci této úlohy si studenti osvojí základní praktické dovednosti při práci s nukleovými kyselinami. Náplní úlohy bude nejenom kvalitativní stanovení nukleových kyselin (tj. rozlišení DNA a RNA pomocí jednoduchých důkazových reakcí sacharidů v nich obsažených), ale také stanovení koncentrace nukleových kyselin metodou kalibrační křivky.