Projekt

Inovace vybavení laboratoří oboru Polygrafie (Katedra polygrafie a fotofyziky)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:doc. Ing. Marek Bouška Ph.D.

Projekt je zaměřen na inovaci laboratorního vybavení využívaného ve studijních programech oboru Polygrafie. Pořizovaná zařízení budou využívána zejména v rámci laboratorních úloh pěti předmětů (Laboratoř oboru II a IV, Speciální laboratoř oboru I a II) a dále naleznou uplatnění při měření experimentálních částí bakalářských a diplomových prací. Vybavení je určeno především k charakterizaci vlastností tiskových materiálů (papír, tiskové barvy apod.) a tiskovin, jejichž porozumění a správná charakterizace je jedním z důležitých aspektů dosažení kvalitního tisku. V rámci laboratorních úloh je kladen důraz na rozvoj dovedností studentů řešit praktické problémy a zpracování jednotlivých úloh má prohloubit teoretické znalosti studentů o praktickou zkušenost. Schválení projektu umožní zkvalitnění procesu vzdělávání, které je podmíněno využíváním moderních přístrojů, pomůcek a standardů. Zvýší se tak praktická připravenost studentů a jejich uplatnitelnost na trhu práce.