Projekt

Modernizace studentské laboratoře syntézy organokovových sloučenin

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Jaromír Vinklárek Dr.

Cílem projektu je udržení vysokého standardu studentské laboratoře zaměřené na syntézu komplexů přechodných kovů s potenciálními katalytickými nebo biologickými vlastnostmi. Bude uskutečněno dovybavení pracoviště moderní laboratorní technikou a linkou vakuum-inert. Podstatné položky projektu jsou magnetické míchačky s externím tepelným čidlem a linka vakuum-inert s vakuovou rotační vývěvou. Výstupem projektu bude inovace stávajících laboratorních úloh a realizace nově nabídnutých témat bakalářských a diplomových prací.