Projekt

Zavedení moderních laboratorních úloh v nově koncipovaných imunologických předmětech.

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:Mgr. Marcela Slováková Ph.D.
Interní spoluřešitelé:prof. RNDr. Zuzana Bílková Ph.D.

Při výuce stěžejních imunologických předmětů magisterského studijního programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví zavádíme vedle teoretické výuky nové moderní laboratorní vyšetřovací úlohy reagující na aktuální stav ve zdravotnictví, v diagnostice. Vedle zavedených sérologických a imunoanalytických metod byly doposud buněčné imunologické metody vyučovány převážně v rámci seminářů a prakticky pouze v malém rozsahu a formou názorně demonstračních metod. V souvislosti s novými studijními programy akreditovanými dle nového VŠ zákona a standardů NAÚ je nutné zavést tyto úlohy do praktické výuky a to v rámci povinných předmětů. Toto samozřejmě přináší zvýšené nároky na vybavení laboratoře odpovídajícím laboratorním vybavením a zázemím pro větší počet studentů. Zavedením nových úloh a rozšířením kapacity stávajících úloh získají studenti komplexní pohled na aktuální rozsah vyšetřovacích metod v portfoliu imunologických laboratoří v reálné praxi.