Projekt

Laboratorní úloha: Šlírová (Schlieren) metoda vizualizace proudění

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:doc. Ing. Jiří Pachman Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Jindřich Kučera
Bc. Jan Kvapil

Běžné optické metody ne vždy umožňují přímé sledování zajímavých jevů. V oblasti testování výbušin jsou běžně používány kamery s vysokými snímkovacími rychlostmi umožňující sledování rychlých dějů. Pro některé aplikace je však třeba použít metod, které jinak obtížně viditelné či neviditelné procesy zviditelní. Jedním z takovýchto dějů je i tok transparentního prostředí, např. vzduchu. Šlírová (Schlierenova, či clonková) metoda vizualizace je jednou z možností, jak zviditelnit proudění transparentních tekutin. Principem metody je vizualizace nehomogenit prostředí vlivem změny hustoty a tím indexu lomu a odklonu procházejícího světla ze světelného zdroje, jeho odrazem na parabolickém konkávním zrcadle, odstíněním části odraženého světla a zachycení zbytku světla kamerou. Technika je široce aplikovatelná v celé řadě oborů a v oblasti energetických materiálů přináší možnost sledování dějů spojených s hořením, iniciací vzorků výbušin či pohybu rázových vln.