Projekt

Studium antikorozní odolnosti pigmentovaných povlaků pomocí potenciodynamických měření

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:Ing. Miroslav Kohl

Náplní předkládaného projektu je inovace studijního předmětu Laboratoř oboru I (UCHTML/C089) pro magisterský program. V rámci tohoto projektu bude připravena nová laboratorní úloha, jejíž náplní bude studium antikorozní účinnosti organických povlaků pigmentovaných syntetizovanými pigmenty. Antikorozní účinnost připravených organických povlaků bude studována pomocí potenciodynamických měření. Těmito metodami budou naměřeny potenciodynamické křivky, ze kterých bude hodnocen pasivační potenciál, kritická pasivační proudová hustota, proudová hustota, transpasivační potenciál. V rámci charakterizace těchto materiálů pomocí elektrochemických metod budou nalezena nová témata pro zadání budoucích absolventských prací v oblasti materiálových věd.