Projekt

Inovace a zatraktivnění fyzikálních úloh předmětu Laboratoře z fyziky

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Čestmír Drašar Dr.

Laboratorní práce ve fyzice poskytují experimentální způsob studia fyzikálních zákonů, které hrají mimořádně důležitou roli v technickém vzdělávání. Rozvíjí dovednosti a cit studentů v experimentování, měření, zpracování dat a následné interpretaci výsledků. Přesto se často setkáváme se sníženou motivací studentů v rámci tohoto předmětu, často kvůli mechanickému vyplňování tabulek, složitých výpočtů a náročnému zpracování protokolů. To studenta zaměstná natolik, že ztratí povědomí o studovaném jevu samotném. Zavaděním atraktivních úloh s aplikačním potenciálem do výuky chceme tyto nedostatky postupně odstranit.