Projekt

Inovace předmětů studijních programů Historické vědy-Kulturní dějiny

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta filozofická
Řešitel:Mgr. Zbyněk Vydra Ph.D.

The innovation of Subjects in the Study Programmes Historical Sciences - Cultural History