Projekt

Inovace výuky předmětu STAV1. Účast studentů při archeologických výzkumech a stavebně-historických průzkumech antických (etruských a římských) lokalit v okolí Tarquinie, Itálie a doprovodném odborném programu.

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta filozofická
Řešitel:doc. Mgr. Pavel Panoch Ph.D.

Projekt si klade za cíl rozšířit spektrum výukových metod ve vybraných památkářských kurzech o cca dvoutýdenní pobyt vybraného vzorku studentů v archeologickém kempu v lokalitě Bufalareccia v Itálii. Pozornost výuky v terénu bude věnována poznání praxe na výzkumech s mezinárodní účastí a s multidisciplinárním přístupem. Kromě vlastní praxe ?antické? archeologie bude součástí také ukázka dokumentace těžební činnosti, opracování a zpracování stavebního materiálu a moderní dokumentační technologie (3D sken, fotogrammetrie, dron). Součástí pobytu bude tematicky ucelená exkurze po antických a dalších stavebních památkách (především významné etruské lokality: Tarquinie ? Monterozzi, Cervetteri, Vulci atd. ).