Projekt

Inovace kurzu Vizuální antropologie

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta filozofická
Řešitel:PhDr. Lívia Šavelková Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Mgr. Milan Durňak Ph.D.

Cílem projektu je inovace kurzu Vizuální antropologie. V rámci ČR je postavení oboru vizuální antropologie dosud marginální, nicméně Katedra sociální a kulturní antropologie patří k největším propagátorům této subdisciplíny. Absolventi Katedry sociální antropologie FF UPa a studenti hlavní řešitelky projektu před 10 lety založili jediný existující mezinárodní filmový festival zaměřený na dokumenty s antropologickou tematikou v ČR - Antropofest. Cílem řešitelů projektu je udržet kontinuitu tohoto festivalu a v souvislosti s rozvojem této specializace v rámci KSKA (akreditace se specializací na vizuální antropologii a zřízení audiovizuální laboratoře) vést studenty k spoluvytváření diskuzní a reprezentační platformy, jež jim poskytne zpětnou vazbu k jejich studiu a audiovizuální činnosti. Za účasti předních odborníků vizuální antropologie z České a Slovenské republiky u kulatého stolu bude možné rozšířit perspektivu studentů kurzu o přehled současného stavu oboru v daných zemích.