Projekt

Inovace předmětu Speciální pedagogika o referenční pole léčebné pedagogiky

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta filozofická
Řešitel:PaedDr. Zdenka Šándorová Ph.D.
Interní spoluřešitelé:PhDr. Marcela Ehlová Ph.D.

Projekt je zaměřen na inovaci předmětů Kapitoly ze speciální pedagogiky, Speciální pedagogika a to v oblasti referenčního pole léčebné pedagogiky s průnikem do dalších předmětů dle studijních oborů Humanitní studia a Resocializační pedagogika. Léčebná pedagogika označovaná jako terapeutická pedagogika nebo pedagogická terapie je obor, který se zabývá výchovou, vzděláváním, diagnostikou a terapií jedinců, jejichž situace je ztížena nepříznivými okolnostmi (výchovnými, sociálními, zdravotními apod.), že nemohou vést věku přiměřený způsob života a nemohou se uplatnit adekvátně svým schopnostem. Hlavní výstupy ? Videodokument vybraných odborných prací na CD, přednášky lektorů a workshop Praktické využití léčebné pedagogiky v referenčním poli speciální pedagogiky s videoprezentacemi.