Projekt

Inovace předmětů pro španělský jazyk a francouzský jazyk

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta filozofická
Řešitel:Mgr. Věra Culková
Interní spoluřešitelé:Mgr. Petr Stránský Ph.D.

Současná doba klade velký důraz na znalosti cizích jazyků. Učitelé jazyků musí na tento neustálý dynamický vývoj reagovat, zdokonalovat své znalosti, přizpůsobovat se novým metodologickým požadavkům, neustále se učit, ale zároveň musí své znalosti předávat dál studentům, aby i oni byli připraveni na reálný kontakt s jazykem a rodilými mluvčími. Prostředky grantu budou využity na další vzdělávání pedagogů a hlavně na inovaci předmětů španělského a francouzského jazyka (obsah, literatura, metody), aby vyhovovaly trendům a požadavkům dnešní doby. Z prostředků bude hrazena účast na seminářích a nákup literatury.