Projekt

Inovace výuky předmětů "Kinematografie anglicky mluvících zemí" a "Americká kulturní studia"

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta filozofická
Řešitel:Mgr. Michal Kleprlík Ph.D.

Projekt si klade za cíl inovaci studijních plánů pro předměty ?Kinematografie anglicky mluvících zemí? a ?Americká kulturní studia?. Dosáhnout toho chce prostřednictvím obohacení knihovního fondu o zásadní primární a sekundární díla v oblasti anglo-americké kinematografie.