Projekt

Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Centralizované rozvojové projekty
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Rektorátní a celouniverzitní útvary
Řešitel:Ing. Monika Vejchodová
Interní spoluřešitelé:Ing. Jitka Genserová

Projekt je zaměřen na zvýšení odborných znalostí projektových pracovníků, resp. osob zapojených do projektového procesu v rámci VŠ, včetně klíčového prvku, kterým je přenos a aplikace zkušeností a dobré praxe dovnitř zapojených VŠ. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny a budou dostupné všem zapojeným VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a využívány v činnosti zapojených VŠ v rámci aplikace legislativních pravidel, dotačních pravidel pro efektivní využívání dotačních zdrojů.