Projekt

Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint degree uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními vysokými školami

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Centralizované rozvojové projekty
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Rektorátní a celouniverzitní útvary
Řešitel:prof. Ing. Tatiana Molková Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Zuzana Gojná

(1) Definice principů uskutečňování studijních programů typu joint/double/multiple degree na Univerzitě Pardubice; (2) Analýza rozvoje studijních programů typu joint/double/multiple degree na Univerzitě Pardubice; (3) Proces akreditace studijních programů typu joint/double/multiple degree na Univerzitě Pardubice; (4) Definice standardů pro zajišťování a hodnocení kvality vzdělávání typu joint/double/multiple degree na Univerzitě Pardubice.