Projekt

Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Centralizované rozvojové projekty
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Rektorátní a celouniverzitní útvary
Řešitel:Ing. Olga Klápšťová
Interní spoluřešitelé:prof. Ing. Tatiana Molková Ph.D.

analýza technických potřeb UPa v oblasti -elektronického přijímacího řízení ve studijní agendě UPa -elektronizace dokladů ve studijní agendě UPa -elektronizace oběhu a doručování písemností, rozhodnutí nebo dokumentů v prostředí UPa a analýzy legislativních podmínek doručování rozhodnutí Analýzy technického napojení na Erasmus without papers