Projekt

Variabilita studijní (ne)úspěšnosti - faktory, prevence, dopady

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Centralizované rozvojové projekty
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Rektorátní a celouniverzitní útvary
Řešitel:prof. Ing. Tatiana Molková Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Olga Klápšťová

Multikriteriální analýzy vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících studijní neúspěšnost v různých fázích životního cyklu studenta, včetně specifikace atributů umožňující identifikaci ohrožených studentů Metodické postupy a zmapované procesy v oblasti identifikace ohrožených studentů a preventivních opatření směřujících ke snižování studijní neúspěšnosti