Projekt

Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Centralizované rozvojové projekty
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Rektorátní a celouniverzitní útvary
Řešitel:prof. Ing. Tatiana Molková Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Mgr. Michaela Jansová

Příprava/úprava vnitřních předpisů a implementování nového SW Turnitin