Projekt

Intercultural and international networking II (3uni interNET II)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Centralizované rozvojové projekty
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Rektorátní a celouniverzitní útvary
Řešitel:Ing. Andrea Koblížková Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Monika Vejchodová

Záměrem projektu je cílená výměna zkušeností a best practices mezi zapojenými vysokými školami s cílem neustále zlepšovat a inovovat systém informovanosti o studijních programech, oborech a předmětech vyučovaných v cizích jazycích pro potenciální zájemce o studium ze zahraničí; zlepšovat a inovovat proces přijímaní a péče o zahraniční studenty včetně aktivit propagace a vzdělávání administrativních pracovníků.