Projekt

Rozvoj systému podpory projektů proof-of-concept na Univerzitě Pardubice

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Pracoviště: Rektorátní a celouniverzitní útvary
Řešitel:Ing. Jaroslav Chvojka MBA
Interní spoluřešitelé:Ing. Linda Ondráčková Ph.D.
Ing. Karolina Kašparová

Cílem projektu je dále zefektivnit zavedený systém pro ověřování praktické využitelnosti výsledků výzkumu a vývoje (VaV) a jejich komercializaci a zároveň finančně podpořit konkrétní dílčí projekty zaměřené na ověření aplikačního potenciálu nových výsledků VaV před jejich možným využitím v praxi.