Projekt

Inteligentní autodiagnostika

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:Doprava 2020+
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Pracoviště: Dopravní fakulta Jana Pernera
Řešitel:Mgr. Jiří Kulička Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Mgr. Andrea Jahodová Berková Ph.D.
Ing. Miloslava Kašparová Ph.D.
doc. Ing. Pavel Petr Ph.D.

Hlavním cílem programu DOPRAVA 2020+ je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR. Projekt naplňuje tento cíl tím, že díky výstupům dojde k výraznému zrychlení, zlevnění a celkovému zefektivnění diagnostiky automobilů. Díky zapojení matematických, statistických a data miningových metod, metod strojového učení a umělé inteligence se výrazně zvýší úspěšnost hledání závad z dnes obvyklých 56 % (řízená metoda hledání) až na 97 %. Projekt má společenský přesah, jelikož bude značná část výsledků projektu přímo dostupná široké veřejnosti ve specializované databázi FCD Portál. Efektivní způsob diagnostiky závad přinese ve svém důsledku snížení škodlivých emisí, které je spojeno s provozem neoptimálně fungujících automobilů. Tím je reflektována další společenská potřeba zaměřená na ekologii dopravy.