Projekt

Konjugované 2D kovalentní organické konstrukce na bázi uhlíku a alternujících D-A-D/A-D-A systémů s výraznými optoelektronickými vlastnostmi

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:INTER-ACTION
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Filip Bureš Ph.D.
Interní spoluřešitelé:prof. Ing. Jiří Kulhánek Ph.D.
Ing. Milan Klikar Ph.D.
Ing. Jarmila Vlčková
Martina Sebránková

Projekt navrhuje přípravu a studium nové třídy organických sloučenin zvaných kovalentní organické konstrukce (covalent organic frameworks, COF) v D-A-D/A-D-A uspořádání (D = donor, A = akceptor). Na rozdíl od běžných lineárních push-pull D-?-A systémů, navržené dvoudimenzionální materiály mají výrazně zvýšené a rozšířené optoelektronické, magnetické a katalytické vlastnosti. Projekt se zaměřuje na soubor nových molekul, které výrazně ovlivní obory, jako jsou organická elektronika, (ne)lineární optika, katalýza a ochrana životního prostředí. Příprava navržených konjugovaných COF zahrnuje Knoevenagelovu nebo aldolovou kondenzaci mezi aldehydy v různém uspořádání a deriváty s aktivní methylenovou skupinou. Navržena je modulární strategie, která umožňuje variaci velikosti kavity a tvaru, jakožto rozložení donorů/akceptorů v jednotlivých uzlech. Tímto lze dosáhnout změnu a ladění vnitřního přenosu náboje a základních optoelektronických vlastností každého COF derivátu. Hlavní myšlenka spolupráce mezi českým a indickým řešitelem spočívá v konstrukci navržených COF materiálů (tým F. Bureše) a jejich zevrubná analýza a pokročilé moderní aplikace (tým S. Bhattacharyi).