Projekt

Návrh a ověření podmínek pro nasazování bezpečných vlakových lokátorů na bázi GNSS systémů na české železniční síti

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:BETA - Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy
Trvání:01.08.19 - 31.12.21
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Řešitel:doc. Ing. Aleš Filip CSc.
Interní spoluřešitelé:Ing. Zdeněk Němec Ph.D.
Ing. Jan Pidanič Ph.D.
Ing. Karel Juryca

Hlavním cílem projektu je vytvořit na základě reálného ověření podmínky pro implementaci GNSS systémů na české železniční síti, zejména: 1. Prověřit vliv železničního prostředí (technický aspekt) za účelem ověření podmínek a požadavků na nasazení systémů bezpečné lokalizace vlaků na trati s využitím satelitních navigačních systémů GNSS; 2. Vytvořit postup testování kvality příjmu a míry rušení signálů GNSS na české železniční síti; se zohledněním související legislativních aspektů vč. mezinárodního prvku.