Projekt

Vývoj bezkontaktní technologie pro inteligentní ochranu zájmových prostor

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:INTER-ACTION
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Řešitel:Ing. Jan Pidanič Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Zdeněk Němec Ph.D.
Ing. Karel Juryca
Ing. Dominik Štursa
Ing. Daniel Honc Ph.D.
doc. Ing. Petr Doležel Ph.D.

Cílem tohoto projektu je aplikačně zaměřený vývoj bezdotykové technologie s prvky umělé inteligence, která bude využita pro návrh moderních elektronických a komunikačních systémů využitelných v inteligentních detekčních systémech pro ostrahu rozsáhlých zájmových prostor. Hlavním cílem projektu je detekovat, identifikovat a klasifikovat objekty různých velikostí pomocí v současnosti dostupných rádiových senzorů, obrazových a optických senzorů.