Projekt

Investiční podpora vzdělávacích aktivit na UPa (VESTA)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Trvání:01.09.19 - 31.12.22
Pracoviště: Rektorátní a celouniverzitní útvary
Řešitel:prof. Ing. Tatiana Molková Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Zuzana Pleskačová

Projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na UPa za účelem zajištění vysoké kvality výuky a zlepšení přístupu znevýhodněných skupin. Jedná se o doplňkovou investiční podporu vzdělávacích činností, moderních výukových trendů, tvorby nových a úpravy stávajících bakalářských a magisterských studijních programů v rámci komplementárního ESF projektu s názvem Kvalita a profilace vzdělávacích aktivit na UPa.