Projekt

Auto-ionizované kationty nepřechodných prvků jako katalyzátory ROP reakcí

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Standardní projekty
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Roman Jambor Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Miroslav Novák Ph.D.
prof. Ing. Štěpán Podzimek CSc.
Ing. Zuzana Olmrová Zmrhalová Ph.D.

Bude se studovat uplatnění kationtů nepřechodných prvků v ROP reakcích