Projekt

Implementace veřejné služby na ochranu proti nechtěné těžbě kryptoměn na koncových zařízeních uživatelů pomocí RPZ v DNS

Poskytovatel:CESNET z.s.p.
Program:Fond rozvoje CESNETu
Trvání:01.04.19 - 21.02.21
Pracoviště: Rektorátní a celouniverzitní útvary
Řešitel: Jan Vondráček

Tento projekt se zabývá vytvořením a provozováním služby, která poskytuje RPZ filtr pro DNS. Tento filtr chrání koncové uživatele, pomocí DNS, před nechtěnou těžbou kryptoměn ve webových prohlížečích koncových uživatelů. Výsledkem by mělo být poskytnutí veřejné služby - filtru, návod na implementaci a rozšíření povědomosti o problému nelegální těžby kryptoměn v počítačích koncových uživatelů.