Projekt

Vrstva EGNSS s vysokou integritou pro multimodální ekologickou dopravu - HELMET

Poskytovatel:Evropská unie
Program:HORIZON 2020
Trvání:02.01.20 - 31.12.21
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Řešitel:doc. Ing. Aleš Filip CSc.
Interní spoluřešitelé:Ing. Filip Holík Ph.D.
Ing. Zdeněk Němec Ph.D.

Návrh projektu HELMET je zaměřený na využití satelitních navigačních signálů EGNSS ( EGNOS a Galileo) s cílem poskytnout služby určení polohy vozidel s vysokou přesností a integritou bezpečnosti pro ekologickou a bezpečnou mobilitu. Hlavním cílem je vyvinout multimodální vrstvu pro monitorování integrity na základě EGNSS a dalších senzorů s uplatněním pro zabezpečení a řízení vlaků, samořiditelné / autonomní automobily, drony, atd. Součástí projektu bude rovněž ověření navržené koncepce formou laboratorních a provozních testů. V projektu bude využit synergický efekt mezi jednotlivými druhy pozemní dopravy. Předpokládá se, že výsledky projektu budou uplatněny při přípravě mezinárodních standardů, například v rámci RTCM SC-134. Další informace o projektu https://cordis.europa.eu/project/rcn/226166/factsheet/en