Projekt

Technologie výroby vinylchloroformiátu pro pokročilé materiály

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program:TRIO (2016-2021)
Trvání:01.06.19 - 31.12.22
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Aleš Růžička Ph.D.

Cílem předkládaného projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj udržitelných pokročilých výrobních technologií, vedoucích k syntéze vinylchloroformiátu, které se dříve vyráběly pomocí rtuťnatých sloučenin. V současné době je cílem vytvořit technologii, kdy v celém procesu nebudou přítomny sloučeniny rtuti, a nahradí se látkami méně závadnými pro životní prostředí. Půjde o nový průmyslový proces, kde dojde k uplatnění průmyslové automatizace ve spolupráci člověk ? stroj. Celý proces bude monitorován pomocí diagnostických a informačních systémů ve smyslu zapojení do iniciativ Průmysl 4.0. Zapojení projektu do iniciativy Průmysl 4.0 lze spatřit především v propojení dvou víceúrovňových systémů řízení realizace výzkumu a následné výroby komodit chemického průmyslu.