Projekt

Perspektivní metody výroby a zkoušek emulzních trhavin

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program:TRIO (2016-2021)
Trvání:01.08.19 - 31.12.21
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:doc. Ing. Jiří Pachman Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Jakub Šelešovský Ph.D.
Ing. Marcela Jungová Ph.D.

Cílem projektu je pomocí nové efektivní metody výroby emulzních trhavin dosáhnout rozšíření a inovace sortimentu emulzních trhavin, vyráběných společností Explosia a.s., se zaměřením na nejmodernější trendy. Průmyslové trhaviny tvoří významnou část portfolia výroby společnosti Explosia a.s., přičemž trhaviny emulzní jsou v této oblasti jednoznačně nejperspektivnější jak s ohledem na užitné vlastnosti, tak zejména v bezpečnosti při výrobě i následném použití. Další rozvoj jejich sortimentu, zejména ve směrech ke zvýšení výkonových parametrů a zefektivnění výrobní technologie potom jistě přispěje k posílení konkurenceschopnosti tradičního českého výrobce výbušin. Vedlejším cílem bude vyhodnocení vhodnosti standardních technik vyhodnocení parametrů trhavin pro trhaviny emulzní a návrh řešení s využitím pokročilých technik dosud nestandardizovaných.