Projekt

Tištěné senzorové elementy založené na 3D RGO uhlíkových strukturach

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Čína
Trvání:01.01.19 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:doc. Ing. Tomáš Syrový Ph.D.

Projekt bude zaměřen na spolupráci v oblasti výzkumu senzorů na detekci amoniaku na uhlíkových strukturách, zejména pak na grafénu.