Projekt

Chalkogenidové tenké vrstvy dopované ionty vzácných zemin pro detekci plynů ve střední infračervené oblasti spektra

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Standardní projekty
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:doc. Dr. Virginie Nazabal

Syntéza objemových chalkogenidových skel dotovaných ionty vzácných zemin, příprava jejich tenkých vrstev, fyzikálně-chemická charakterizace připravených skel a tenkých vrstev. Studium luminiscence ve střední infračervené oblasti spektra.